Prihlasovanie na kongres SSUM 2019

Priatelia, on-line prihlasovanie t.č. nie je možné pre nutný technický upgrade webovej stránky - prihlasovanie bude funkčné cca po prvom auguste, ďakujeme za pochopenieviac
O víkendové kurzy je záujem, preto sme kurz muskuloskeletálnej sonografie, kurz základov USG ako aj kurz o duplexnej sonografii ciev končatín a krku zaradili aj na jeseň - viac v priloženej pozvánke.viac
Pozývame Vás na odbornú konferenciu, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.-14. júna v hoteli Magnólia v Piešťanchviac
Tradičný kongres SSUM sa uskutoční v termíne 18. - 20. októbra 2019, piatok bude venovaný abdominálnej sonografii, sobota prenatálnej a gynekologickej sonografii, program pre veterinárnych lekárov bude v sobotu a nedeľu. Viac neskôr v pozvánkeviac

13.01.2019

SSUM na facebooku

Naše aktivity môžete sledovať aj na Facebooku - Vaša SSUM

7.12.18

Aktivity České společnosti pro ultrazvuk v medicíně a biologii

Link na http://visualmedicine.cz/kurzy-visual-medicine/viac
Zápisnica o výsledkoch volieb do výboru SSUM pre roky 2018 - 2022viac
Pripomienkové konanie k zákonom má slúžiť k tomu, aby sa do nich implementovali pripomienky z praxe. Má slúžiť ... prax je žiaľ iná už 20 rokov, MZ je k dobre mieneným pripomienkam hluché aj slepé, a inak to asi už nebude ...viac
MZ SR novelizuje Nariadenie 296 (to definuje aj certifikáty pre USG) - využili sme možnosť znova poslať pripomienky (zasielané opakovane 15 rokov !), výsledok našich aktivít sa však odhadnúť nedá - rozhodujú kompetentné (?) osoby na MZ SR.viac
Problém kreditov CME nesúvisí s ultrazvukom priamo, ale zbieranie CME kreditov, kontrolované Lekárskou komorou, sa týka aj sonografistov. Preto som sa po 10 rokoch pauzy znova začal problému venovať v rámci orgánov SLK - a ako to dopadlo?viac
V našom liste k zoznamu výkonov je 12 principiálnych pripomienok k obsahu zoznamu (jedna z nich k duplicite výkonov) + 8 pripomienok k obsahu registračného listu výkonu - odpoveď': "o duplicite vieme". To vieme aj my, ale 13 rokov s tým nikto nič nerobí.viac
MZ znova žiada pripomienkovať zoznam výkonov, mohlo by z toho vzniknúť aj niečo použiteľné, ak bude MZ akceptovať aspoň principiálne pripomienky z praxe, tu som ich znova spísal konkrétne nie prvý raz - a určite už naposledy ...viac
Už aj Zdravotnícke noviny (z 9. marca 2017) sa obšírnejšie venujú problematike zoznamu výkonov ("bodovníku"), k téme si redakcia vyžiadala aj moje stanovisko ...viac
V spolupráci s dvoma inštitúciami rokujeme o možnosti využívania USG simulátorov pri vzdelávaní lekárov v USG. Či sa bude jednať o neoficiálne alebo oficiálne postgraduálne vzdelávanie závisí od mnohých faktorov, ale podporovať to budeme tak či takviac
SSUM 15 rokov navrhuje, ako riešiť nemožnosť získať mnohé certifikáty - bez efektu, preto sme doc. Slezákovej zaslali list s otázkami "zo života" - odpoveď prišla: je všeobecná, svedčí o úplnej nekompetentnosti menovanej, budeme konať cez nadriadené osobyviac
Na základe nášho otvoreného listu (k "zoznamu výkonov" - viď príloha) sa uskutočnilo rokovanie s oboma št. tajomníkmi - výsledkom bola akceptácia hlavnej pripomienky: bez hodnôt výkonov je zoznam nepoužiteľný - metodiku tvorby určí MZ v januári 2017viac
V júli 2016 sme na požiadavku MZ (korigovať zoznam výkonov) reagovali otvoreným listom s popisom súčasného stavu. Na podnet z MZ SR sme zaslali na MZ a všetkým odborným spoločnostiam analýzu, čo je v zozname chybné a ako ho treba rozumne korigovať.viac
MZ SR v júni t.r oslovilo SLS, aby odborné spoločnosti urobili analýzu platného zoznamu výkonov. SSUM ponúklo ministerstvu analýzu aj komplexný návrh úpravy toho istého (zlého) zoznamu už pred 10 rokmi(!) - MZ to odmietlo. Viac v list určenom MZ SR.viac
Tu nájdete postupne zaradené prílohy (orginálne písomné dokumenty), na ktoré sa odvoláva text listu - analýzy zoznamu výkonovviac
Dňa 23.6.2015 sa konalo v Banskej Štiavnici slávnostné odhalenie pamätnej tabule Ch.A. Dopplerovi - viac sa dozviete z priloženého textu a fotografiiviac
SSUM sa rozhodla uctit si pamiatku Ch. A. Dopplera, pôsobiaceho v Banskej Štiavnici v rokoch 1848 - 1849, odhalením pamätnej tabule v miestach, kde pôsobil (Belháziovsky dom) dňa 23. júna 2015viac
Otvorený list o problémoch špecialistov zaujal lekársku obec, aj MZ SR sa ním intenzívne zaoberá (ako je uvedené v liste). Dúfam, že aj s konkrétnymi riešeniami pre prospech lekárov - špecialistov.viac
Priatelia, podmienky k práci špecialistov sa neustále zhoršujú, nesystémové opatrenia MZ SR to komplikujú ešte viac. Preto som otvoreným listom oslovil ministra zdravotníctva. Ak s obsahom listu súhlasíte, šírte ho ďalej, vopred Vám ďakujem, Váš jbviac
SSUM organizuje v spolupráci so FNsP vzdelávacie aktivity v oblasti vyšetrovania bedrových kĺbov novorodencoveviac
26.10.14

Voľby 2014

Kolegyne a kolegovia, počas leta 2014 sa uskutočnili voľby do výboru SSUM, v priloženom texte sa môžete oboznámiť z ich výsledkamisviac
Názor poisťovne Dôvera k vykazovaniu vyšetrenia abdomenu (nie kódom 5300, ale kódom 5301) nemá vo svete obdobu. Poisťovňa skúša trpezlivosť už dva roky - viac v Novoročnom príhovore a v priložených dokumentochhviac
Prosíme vyplniť a zaslať - týka sa to len tých nových členov, ktorí sú v aktuálnom zozname označení skratkou SLSviac